Privacy Statement

Geldig vanaf 17 augustus 2015

Persoonsgegevens
Knoop’s Brocante gebruikt de door de gebruiker opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door Knoop’s Brocante te leveren producten. Voor de verwerking en administratie van uw persoonsgegevens, houdt Knoop’s Brocante zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De door u aan Knoop’s Brocante toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor de leidinggevende van Knoop’s Brocante.

 

Bezoek website Knoop’s Brocante
Indien u de website van Knoop’s Brocante bezoekt, kunnen algemene bezoeker gegevens worden verzameld. Deze bezoeker gegevens worden gebuikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina’s, gemiddelde bezoek duur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoeker gegevens vast te leggen, wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruikt ter identificatie van de gebruiker. De identificatie is echter nimmer tot uw persoon en/of ip-adres terug te voeren. De bezoeker gegevens worden geanonimiseerd.

Met de standaard instellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u de cookies (selectief) wenst te weigeren, dan kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van de Website niet (optimaal) meer functioneren. Op de volgende website vindt u informatie over de veelgebruikte webbrowsers en de manier waarop u de cookie instellingen in de betreffende webbrowser kunt aanpassen:


Gebruik diensten van Knoop’s Brocante
De door u opgegeven persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, contactgegevens en overige gegevens en dergelijke, worden gebruikt om de door Knoop’s Brocante aangeboden dienstverlening naar behoren te laten verlopen. Deze gegevens zullen nooit (zonder toestemming) aan derden worden verstrekt wanneer hiervoor geen justitieel noodzaak voor aanwezig is.

Links naar websites
Indien u via de website van Knoop’s Brocante wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden, is Knoop’s Brocante op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website. Bij het gebruik van websites zoals beschreven in de vorige volzin, zijn de gebruiksvoorwaarden en privacy regels van de desbetreffende website van toepassing.

Bezwaar maken
Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kunt u Knoop’s Brocante altijd verzoeken om uw gegevens te wijzigen, waarna Knoop’s Brocante zo spoedig mogelijk de door u gewenste veranderingen doorvoert. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Knoop’s Brocante, dan kunt u contact opnemen met Knoop’s Brocante via info@Knoop’s Brocante.nl met een fundering van uw bezwaar. Knoop’s Brocante zal dan het bezwaar beoordelen en eventueel passende maatregelen nemen.